Riskfaktorer för självmordsförsök hos depressiva ungdomar och omhändertagandet för att förhindra självmord - en litteraturstudie

 • Ida Casparson
 • Erika Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Hos cirka två tredjedelar av alla ungdomar med depression finns självmordstankar. Ungefär 37 ungdomar i åldrarna 15-19 år begår varje år fullbordat självmord i Sverige. Det kan tyda på att depressioner bland ungdomar är vanligt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva riskfaktorer för självmordsförsök hos depressiva ungdomar och omhändertagandet för att förhindra självmord. Metod: En litteraturstudie baserad på analys av elva vetenskapliga artiklar gjordes. Resultat: Resultatet visar att riskfaktorerna för att begå självmord fanns inom familjära faktorer, social samhörighet med andra, brist på copingstrategier, tidigare självmordsförsök och beteendeförändring. Resultatet visade också att socialt stöd är viktigt i omhändertagandet av ungdomar och att rådgivning var en vanlig vård åtgärd. Diskussion: En metod för att förhindra självmordsförsöket kan vara att sjuksköterskan bildar en relation med ungdomarna. I relationen är det viktigt att sjuksköterskan vågar fråga ungdomarna om hans/hennes självmordstankar. Slutsats: Vidare forskning inom området är viktigt då sjuksköterskor med ökad kunskap och förståelse kan höja kvalitén i omvårdnaden av dessa ungdomar.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '