Roll Camera, Roll Sound, Roll the Experience!
: the consumer perspective on live shopping as an experience

 • Adam Kubiak
 • David Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2021-juli-05
  OriginalspråkEngelska
  HandledareOskar Christensson (Handledare), Felix Terman (Examinator) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '