Rollskapande i organisation – civilingenjörens vardag

 • Heléne Kolsbo

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dagens arbetslivsforskning bygger till stor del på det faktum att organisationer utvecklas och förändras, men hur upplever en högt utbildad individ sin roll i de nya strukturer som uppkommer? Hur skapas roller och hur ser relationen ut mellan rollers olika sidor i den organisatoriska kontexten?

  Därvidlag har en undersökning utförts på ett högteknologiskt företag. En undersökning med fokus på organisationens medlemmar. Studien berör civilingenjörer som arbetar i en organisation, rollen som nyanställd samt de problem som de ställs inför baserat på det abstrakta ramverk som i många fall verkar sätta gränser för arbetet. Metoden som används är kvalitativ med ett etnografiskt angreppssätt. Data samlades in genom observationer och intervjuer i strävan efter att uppnå mer kunskap om det fenomen jag uppfattar i civilingenjörens arbetsroll i modernt företagande.

  Resultatet visar på den komplexitet som finns inom organisationer och hur medlemmarna lever och verkar i roller. Det visar också på hur komplex och svårnavigerad denna organisation är, samt hur individerna i undersökningen hanterar det. Analysen visar att det pågår en ständig kamp i organisationen som ofta leder till att individen väljer att söka sig till andra företag, och detta inom ett år eller två. Detta leder till stora kostnader för företaget, då de ständigt måste rekrytera nya medarbetare. För att rekryteringen ska ske billigt genomförs den på samma sätt vilket leder till samma resultat.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '