Säkerhetskopiering och återställning

 • Martin Ljungsten Jansson
 • Sebastian Jönsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  System för säkerhetskopiering och återställning är ett ämne som de flesta IT-verksamheter idag arbetar med. Tekniken förändras och datan växer med tiden vilket gör att en fungerande lösning för säkerhetskopiering och återställning blir allt viktigare i takt med vårt växande IT-samhälle. Vad man väljer för system beror även på vilka krav en organisation ställer och storleken på organisationen. Mindre företag behöver inte lika komplexa system som till exempel en datacenter-miljö. Detta betyder att det inte riktigt finns en generell lösning för alla. Man behöver alltså tänka igenom och skräddarsy lösningar för att möta de specifika krav organisationen ställer.

  Denna studie innehåller tre olika huvudavsnitt. Först teorin bakom säkerhetskopiering och återställning. Här återfinns bland annat olika begrepp, tekniker och programvaror.

  Sedan utfördes intervjuer med tre olika IT-verksamheter samt laborationer av olika programvarulösningar. Här besvaras den största delen av de frågeställningar som tas upp i studien. I det sista skedet återfinns en slutsats för studien.

  Studien behandlade främst säkerhetskopiering och återställning i mindre skala. Teorin bakom är dock applicerbar på alla organisationsstorlekar.

  Tilldelningsdatum2015-maj-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Nilsson (Handledare) & Fredrik Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • IT-driftteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

  Nyckelord

  • säkerhetskopiering
  • återställning
  • windows server
  • backup

  Citera det här

  '