"Sång skapar glädje" - Varför pedagoger använder musik på förskolan

 • Emma Kristiansson
 • Marie Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en uppsats som handlar om musik i förskolan. Hur ser pedagogers planering och genomförande av sångsamlingar ut? I litteraturgenomgången behandlas pedagogens roll, musikens roll, musikens påverkan, barnet och musiken, kreativitet och vad läroplanen säger. Det som undersöks med hjälp av intervjuer och observationer är om pedagoger har planering, mål och syfte med det de gör, samt hur genomförandet ser ut. Resultatet visar att pedagogerna har planeringar för sångsamlingarna i olika grad. De har även olika mål och syfte. Pedagogernas planering stämde överens med deras genomförande. I diskussionen diskuteras huruvida informanternas syn på sina egna sångsamlingar stämmer överens med vad som sägs i litteraturen. I slutet finns en kort sammanfattning som främst behandlar resultat och litteratur.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '