Sömnkvalité hos patienter
: Vilka faktorer påverkar sömnen under sjukhusvistelsen?

 • Mimoza Bytyqi
 • Gabriella Skanshed

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sömnen har en viktig betydelse för hälsan hos både friska och sjuka individer. Under sjukhusvistelsen upplever patienter besvär med sömnen och dessa besvär underskattas ofta av sjukvårdspersonalen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters sömn under sjukhusvistelsen samt beskriva vilka faktorer som stör sömnen. Metod: Litteraturstudien innefattar 11 granskade artiklar som har sammanställts till ett resultat med två kategorier och fyra underkategorier. Litteraturstudien genomfördes enligt Polit & Becks flödesschema. Resultat: Sömnen hos inneliggande patienter var förändrad från det normala, dock sågs en förbättring av sömnen ju längre patienterna låg inne på sjukhus. Den åldersgrupp som uppvisade lägst sömnkvalité var äldre patienter då de var mer känsliga för yttre stimuli än yngre patienter. Faktorer i miljön som exempelvis ljud var den främsta orsaken till störd sömn. Andra faktorer som också upplevdes besvärande för sömnen var exempelvis smärta, oro och rädsla. Även sjuksköterskans nattliga rutiner gav upphov till sömnstörningar hos patienterna. Diskussion: Många faktorer som stör sömnen kan elimineras med hjälp av enkla omvårdnadsåtgärder, men mer kunskap behövs hos sjuksköterskan för att kunna undanröja det som hindrar en god natts sömn under sjukhusvistelsen.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sömn
  • patient
  • sjukhus
  • miljö
  • omvårdnad

  Citera det här

  '