Saddam Hussein och Gustav Vasa - landsfäder eller tyranner?

 • Andreas Thorén
 • Kacper Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna uppsats kommer vi att behandla frågan om huruvida Gustav Vasa och Saddam Hussein kan anses vara landsfäder eller tyranner. Det finns mer eller mindre identiska strukturer vad gäller likheter mellan Vasa och Hussein som ledare och person. Likheterna yttrar sig i formen av ledarskap och strävan efter att bilda en stark nation, samt deras ambition att framstå som en stark symbol för makten. Men skillnaden mellan Vasa och Hussein är att det gjordes under olika historiska, sociala och politiska premisser. I Sverige fanns det en stark tro på att förändra Sverige från flera löst sammanhängande landskap till en stark enad nation. Hussein hade samma vision men arbetade inte aktivt med att lösa tvisten mellan Sunni och Shia. Det är denna motsättning i relation med klansamhället som gav Hussein det komplicerade läge han utsattes för som ledare för Irak, samt den regering som tar efter honom idag. Slutsatsen blir att Vasa och Hussein hade visioner om att skapa ett starkt land, de försökte vara landsfäder men var lika mycket tyranner.

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '