Saga, film eller upplevelse? Elevers berättande mot språkutveckling

 • Anna Gillberg
 • Susanne Petrovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien bygger på antagandet att det är bra för eleven att berätta mycket. Mycket berättande leder till att eleverna får ett större ordförråd, ett tydligt tal, stark självkänsla, glädje till språket och förmågan att strukturera ett material i huvudet. Berättarförmågan är i ständig tillväxt och flytet i talet växer med antalet gånger eleven berättar. Mycket berättande leder till att eleverna hela tiden utvecklar sitt språk och berättande. Syftet med arbetet är att undersöka olika former av berättande och jämföra vilken sorts berättande som visar mest berättande och mest flyt i tal. Frågeställningarna blev följande: Vilken berättandeform visar mest berättande? Vilken berättandeform visar mest flyt i talet? I studien har antalet morfem räknats vilket visar hur mycket eleverna berättade samt morfem per sekund som visar flytet i talet. De olika sorters berättandeformerna som undersöktes var återberätta en film, återberätta en text och berätta om en egen upplevelse. Studien visar att berätta från film är den berättandeform som leder till mest flyt i talet. Studien visar även att hälften av eleverna berättade mest på upplevelsen.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '