Sagans betydelse för språkutveckling i förskolan

 • Maria Molina
 • Maria Eklund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har valt att studera hur sagoläsning främjar barns språkutveckling i

  förskolan. Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på om och hur pedagoger

  använder sig av sagor för att främja barns språkutveckling. För att ta reda på

  detta har vi intervjuat fyra förskollärare på fyra olika förskolor. De

  frågeställningar som vi utgått från är: I vilket syfte används sagan i förskolan?

  Anses sagan som ett viktigt hjälpmedel för att främja barns språkutveckling

  och hur arbetar pedagogerna i förskolan med sagan för att främja barns

  språkutveckling?

  Det ämne vi har valt att studera tar vi upp i forskningsbakgrunden, där olika

  forskare och vetenskapsmän ger sina åsikter och tankar om sagan som

  hjälpmedel för att främja barns språkutveckling. Vi har sammanställt våra

  intervjuer i en resultat del och analyserat de sammanställda svaren vi fått efter

  genomförda intervjuer. De flesta pedagoger vi intervjuade är överens om att

  sagan utvecklar barns språk med hjälp av texternas varierande språk och ord,

  likaså samtalet och diskussionen om sagans innehåll framhölls som positivt

  och viktigt för barns förståelse för sagans innehåll. Samtliga pedagoger anser

  att sagan är ett viktigt moment för att stilla och lugna barngruppen.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '