Sagor och berättelser i den mångkulturella förskolan - en undersökning om hur pedagoger i förskolan använder sagor och berättelser för att främja flerspråkiga barns språkutveckling

 • Susanna Kjellqvist
 • Sandra Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens mångkulturella samhälle möter vi ständigt människor från olika länder och kulturer. Det är därför viktigt att pedagoger i förskolan är medvetna om hur de kan bemöta dessa föräldrar och barn. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger på mångkulturella förskolor använder sagor och berättelser för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. I forskningsbakgrunden presenteras bland annat hur flerspråkiga barns språk utvecklas, språkutveckling via sagan samt sagans och berättelsens pedagogiska uppgift. I forskningsbakgrunden belyses även läroplanen för förskolan och dess syn på flerspråkighet och mångkulturalitet i förskolan. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Metoden som använts är semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger på tre olika förskolor. Resultaten visar att samtliga pedagoger använder sagor och berättelser i verksamheten. Samtliga anser även att det är viktigt i språkutvecklande syfte. I diskussionen presenteras resultatet av undersökningen i förhållande till forskares uppfattning om användandet av sagor och berättelser i språkutvecklande syfte.

  Tilldelningsdatum2008-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '