Salladsbarens roll i livsmedelsbutiken
: Personalens kunskap och kundernas attityd

 • Johan Erdtman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Salladsbarer i livsmedelsbutiker är något som ökat avsevärt i Sverige de senaste åren. Även i andra länder är det populärt, och främsta anledningen till detta är bekvämligheten och strävan efter ett hälsosammare matval. Syftet med detta examensarbete var att undersöka risker och rutiner kopplade till livsmedelsbutikernas salladsbarer, samt att ge en bild av konsumenternas attityd till den nya trenden. Informationsförordningen är en sammanslagning av två EU-direktiv, som ingående beskriver regler om hur livsmedel ska märkas. I december år 2014 utökades informationsförordningen med fler krav från EU. De nya kraven innebar t.ex. att allergener och infrysningsdatum för kött och fisk skulle märkas tydligare. Det är enligt denna förordning viktigt att butikspersonalen arbetar med tydliga regler och rutiner för att upprätthålla de krav som ställs på salladsbaren. Genom en kvalitativ och en kvantitativ undersökning har data, rörande butikspersonalens kunskaper samt konsumentens attityd gentemot salladsbaren, samlats in. I den kvalitativa undersökningen deltog sju personer från olika kedjor inom livsmedelsbranschen, vars ansvarsområde är salladsbaren i deras egen hembutik. Totalt intervjuades, i enkätform, femtiofem konsumenter i livsmedelsbutikerna. Frågorna innehöll bl.a. tycke och förtroende till salladsbar, samt tillsatser i mat. Resultatet av undersökningen visar att personalen har en god kunskap om rutiner och risker kopplade till salladsbaren. Konsumenterna i studien visar ett lägre förtroende till livsmedelsbutikernas, och salladsbarens produktsäkerhet. Majoriteten av respondenterna var utan allergi till något livsmedelsinnehåll, men uppskattade inte tillsatser. Slutsatsen av denna undersökning visade på en god kunskap hos personalen, men ett lägre förtroende hos konsumenten till butikens produktsäkerhet. Detta resultat som är inte generaliserbart p.g.a. de få deltagarna.

  Tilldelningsdatum2015-okt.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareVictoria Olsson (Handledare), Bitte-Müller Hansen (Handledare) & Elisabeth Rothenberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • salladsbar
  • livsmedelsbutik
  • kunder
  • ppersonal
  • livsmedelsverket

  Citera det här

  '