Samband mellan Alzheimers sjukdom och parodontit
: En litteraturstudie

  • Teodora Pavlovic
  • Jennet Sulejmanoska

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Alzheimers sjukdom (AS) och parodontit. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i två medicinska databaser PubMed och Cinahl. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån sju vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att i sex av sju sammanställda artiklar fanns det ett signifikant samband mellan AS och parodontit. Slutsatsen är att litteraturstudien visade ett klart samband mellan Alzheimers sjukdom (AS) och parodontit trotts olika definitioner på AS och parodontit.

Tilldelningsdatum2021-juni-17
OriginalspråkSvenska
HandledareV Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

  • alzheimers sjukdom
  • parodontit

Citera det här

'