Samband mellan antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetisk ersättning och BMI hos personer 65 år och äldre på en ortopedavdelning

  • Elisabeth Kjellsdotter
  • Britt-Louise Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien var att undersöka antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetisk ersättning hos personer 65 år och äldre på en ortopedavdelning samt att beskriva om det föreligger något samband mellan dessa variabler och BMI. Metoden som tillämpades var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Data har samlats in vid en ortopedavdelning på patienter som skrevs in på grund av frakturer i nedre extremiteterna som tillfrågades om deltagande i studien. En klinisk undersökning utfördes och variabler som redovisades i studien var förekomst av tänder, rotrester, implantat, avtagbar protetisk ersättning och Body Mass Index (BMI). SPSS har använts för beskrivande och analys av data. Resultatet baserades på 181 individer. Medelvärde för antal tänder var 17.65, antal rotrester 0.38, antal implantat 0.46 och medelvärdet för förekomst av avtagbara protetiska ersättningar var 0.32. Resultatet visade inte på något samband mellan antal tänder, rotrester, implantat och avtagbar protetik och BMI. Slutsatsen är att personer 65 år och äldre på en ortopedavdelning hade cirka 18 tänder, mindre än en rotrest, mindre än ett implantat samt att cirka var tredje individ hade avtagbar protetisk ersättning. Inget samband mellan de studerande variablerna och BMI existerade.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareViveca Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Citera det här

'