Samband mellan kostrelaterad övervikt eller fetma och karies hos barn

 • Dominique Ghaffari
 • Katarina Thach

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En av de ledande dödsorsakerna i världen beror på övervikt och fetma, därför är det viktigt att barn utvecklar bra kostvanor under tidig ålder. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sambandet mellan kostrelaterad övervikt/fetma och karies hos barn. Artiklarna söktes i den medicinska databasen PubMed. Åldersbegränsning gjordes på barn mellan 0-18 år på grund av att studien är fokuserad på barn. Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar. Alla utom två studier har kommit fram till att barn med övervikt eller fetma (BMI >25) hade högre prevalens av karies jämfört med normalviktiga eller underviktiga barn. Flera av studierna redovisade också att de överviktiga barnen hade högre konsumtion av snabbmat, sockerrik dryck och mat som innehåller jäsbara kolhydrater. I de studier där fettrik föda intogs fanns inget samband med karies. I en av de studier där de inte fann något samband mellan övervikt (BMI >25) och karies fanns istället samband mellan undervikt (BMI <18) och karies. Studiens slutsats är att kosten kan innebära ett möjligt samband mellan övervikt/fetma och karies. Det behövs dock ytterligare forskning genom framförallt longitudinella studier inom området för att fastställa sambandet.

  Tilldelningsdatum2014-okt.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSladjana Critén (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • barn
  • fetma
  • karies
  • kost
  • övervikt

  Citera det här

  '