Samband mellan, Locus of Control, chefens tillgänglighet för arbetstagaren, arbetstrivsel och uppmuntrande från chefen

  • Lars Boman

    Examensarbete: Kandidatexamen

    Abstract

    Denna undersökning belyste sambanden mellan arbetstrivsel i relation till Locus of Control, chefens tillgänglighet för arbetstagaren och uppmuntran från chefen. Tidigare undersökningar har visat att det finns en positiv korrelation mellan intern Locus of Control och arbetstrivsel. Forskning har även visat att det finns samband mellan olika typer av ledarskap och arbetstrivsel men lite forskning är gjord för att undersöka vilket samband det finns mellan chefens tillgänglighet för arbetstagaren och arbetstrivseln. Av de 47 personer som deltog i undersökningen var alla kvinnor, vilka alla arbetade inom Vård och Omsorg men på två olika arbetsplatser där på den ena arbetsplatsen hade kontinuitet bland chefer och på den andra hade de varit olika chefer under samma period. Studien visade att det finns ett signifikant samband mellan arbetstrivsel och chefens tillgänglighet, LOC, och uppmuntrande ledarskap, däremot fanns det inte någon signifikant skillnad i arbetstrivseln mellan de båda arbetsplatserna.

    Tilldelningsdatum2006-jan.-01
    OriginalspråkSvenska

    Kurser och ämnen

    • Psykologi

    Nationell ämneskategori

    • Samhällsvetenskap (5)

    Citera det här

    '