SAMBAND MELLAN PARODONTIT OCH HJÄRTINFARKT
: EN LITTERATURSTUDIE

  • Arzu Hashimi
  • Hanin Al- Ziyadi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan parodontit och hjärtinfarkt hos vuxna personer. Metoden som användes i studien var en kvantitativ allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes fram i databasen PubMed. Resultatet visade att i 12 av 15 artiklar var det ett signifikant samband mellan parodontit och MI. Slutsatsen var att fler än hälften av både tvärsnitts- och longitudinella studier visade ett statistiskt signifikant samband mellan parodontit och MI, både i enkel och justerad sambandsanalys.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareV Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • hjärtinfarkt
  • parodontit
  • samband

Citera det här

'