Samband mellan psykopatiska drag och otrygga anknytningsstilar hos vuxna

  • Ulrika Friström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Psykopatiska drag kan ge negativa konsekvenser såsom ett antisocialt beteende och låg empati. För att kunna förebygga har forskningen tittat på olika orsaker till att sådana drag utvecklas. Man har bland annat tittat på om otrygga anknytningsstilar har ett samband med psykopatiska drag.

 

I den här studien deltog 102 personer i ett bekvämlighetsurval. Av de som svarade var 83,3% kvinnor och resten män, de flesta var i åldersgrupperna mellan 41–64 år.

 

Denna studie visade ett svagt samband mellan otrygg-undvikande anknytningsstil och psykopatiska drag. Andra studier har gjorts med andra urvalsgrupper med problematik såsom psykiatrisk diagnos och kriminalitet. Förmodligen hade resultatet blivit annorlunda med ett annat urval. Tendensen är dock att det finns ett samband mellan otrygg-undvikande anknytningsstil och psykopatiska drag.

Tilldelningsdatum2020-dec.-22
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Gry Masche-No (Handledare), Ilkka Salo (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • psykopatiska drag
  • otrygga anknytningsstilar
  • samband
  • vuxna
  • relationer

Citera det här

'