Sambandet mellan personlighet, affekt och emotionsreglering

 • Stela Gusevac

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att verifiera sambandet mellan personlighetsdrag, affekt och emotionsreglering. Det undersöktes om hur specifika personlighetsdrag kan predicera användning av emotionsreglering. Utgångspunkten var tidigare forskning som visar korrelationer mellan dessa tre variabler. Undersökningen utfördes online och sammanlagt deltog 47 personer. Extraversion i sig visade sig kunna predicera både användning av Omvärdering och upplevelse av positiv affekt, medan Neuroticism bara verkar kunna predicera negativ affekt. Multipelregressionsanalysen visade att Öppenhet och Vänlighet leder till ökning användning av Omvärdering. Ökningen i Öppenhet var också relaterad till ökning av positiv affekt, samtidigt som Extraversion var relaterad till minskad användning av Supression.  Utöver det hittades positiva korrelationer mellan Supression och negativ affekt samt Omvärdering och positiv affekt, och negativt samband med vice versa. 

Tilldelningsdatum2016-dec.-20
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Anna Kemdal Pho (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (501)

Nyckelord

 • affekt
 • emotionsreglering
 • personlighet
 • extraversion
 • neuroticism
 • supression
 • omvärdering
 • femfaktorsteorin

Citera det här

'