Sambandet mellan stress mindset och upplevd stress hos gymnasieungdomar

 • Patrik Edblad

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien undersökte sambandet mellan stress mindset (individens övertygelser om stress) och upplevd stress hos gymnasieungdomar. 122 deltagare i åldrarna 16-19 år deltog i studien genom att svara på ett elektroniskt formulär. Frågorna bestod av Perceived Stress Scale (PSS-14), som undersökte upplevd stress, och Stress Mindset Measure (SMM), som undersökte deltagarnas mindset om stress. Resultatet visade en signifikant negativ korrelation mellan stress mindset och upplevd stress. Detta gav stöd till forskningshypotesen att övertygelsen att stress är skadligt har ett signifikant samband med hög upplevd stress hos gymnasieungdomar. Praktiska implikationer och framtida forskning diskuteras.

  Tilldelningsdatum2016-juli-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Anna Kemdahl Pho (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • mindset
  • stress
  • stress mindset
  • eustress
  • distress
  • upplevd stress

  Citera det här

  '