Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
: Ett undervisningsupplägg i årskurs 4

  • Maria Berlin

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Samhällsdebatten, läroplanen, skollagen och naturvetenskapens karaktär är anledningar till att använda SNI i undervisningen i årskurs 4–6. Syftet med denna praktiknära studie är att öka kunskapen om hur ett undervisningsupplägg med SNI kan vara användbart med elever i årskurs 4. Frågan: ”Bör skolmaten vara vegetarisk varje dag?” användes i ett undervisningsupplägg som sträckte sig över två lektioner med 42 elever. Empirin utgörs av elevernas arbetsmaterial med argument samt enkätsvar. Teoretisk förankring är fenomenografi och socialkonstruktivism. Resultatet av empirin analyserades dels med inspiration från fenomenografin, dels med innehållsanalys. Studien visar att eleverna använder argument med naturvetenskaplig aspekt men att det också förekommer argument med etisk aspekt. De flesta elever var positiva till undervisningsupplägget, att det var intressant, de tyckte att de lärde sig något nytt och de tyckte om att diskutera och höra andras åsikter. En del elever tyckte att undervisningsupplägget var tråkigt. Slutsats dras att studiens undervisningsupplägg kan vara användbart för årskurs 4. Under arbetet bör läraren börja använda två aspekter med progression i takt med ökande ålder. Det är fördelaktigt att låta eleverna berätta om sina argument för varandra. SNI kan hjälpa eleverna att förstå naturvetenskapens karaktär. För att främja elevers positiva upplevelser av undervisningsupplägget kan läraren anpassa frågan efter elevernas intressen, låta eleverna välja fråga eller inkludera modeller.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Rosberg (Bedömande lärare), Maria Eriksson (Handledare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • NO-undervisning
  • SNI
  • pedagogiska överväganden
  • argument
  • aspekter

Citera det här

'