Samhällskunskapsläraren: Praktikern men framförallt taktikern
: En kvalitativ studie av samhällskunskapslärares förhållningssätt till kontroversiella frågor inom politik

 • Maria Larsson
 • Anna Andersson

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Hur hanterar samhällskunskapslärare kontroversiella politiska frågor i undervisningen och vilka svårigheter finns det med det? Vilken roll intar läraren i klassrummet och vad har det för betydelse i fostransuppdraget enligt lärarna? Denna studie undersöker vad sex samhällskunskapslärare verksamma i Helsingborgs kommun har för förhållningssätt till kontroversiella frågor inom politik. Metoden i arbetet utgår från en kvalitativ studie där dels observationer och dels intervjuer har nyttjats med avseende att undersöka problemområdet. Flera olika komponenter har använts för att analysera resultatet av vår insamlade empiri. Slutsatsen är att lärare hanterar kontroversiella politiska frågor i undervisningssituationer på skilda sätt. Svårigheter ligger främst i att låta alla elever få uttrycka sig utan att gå utanför värdegrunden eller att kontroversiella frågor behandlas på ett sätt som någon elev upplever som kränkande. Studien visar även exempel på vilka olika roller och förhållningssätt som finns och vad de har för betydelse när en tar sig an kontroversiella frågor. Det som framgår i denna studie är att det inte finns någon konsensus i hur läraren ska vara. Avslutningsvis tyder studien på att kontroversiella politiska frågor inte bör undvikas, även om det är något som ofta anses vara komplext att ta upp i undervisningssammanhang. Detta eftersom det är en bidragande faktor till att eleverna utvecklas till förstående och goda samhällsmedborgare.  

Tilldelningsdatum2018-okt.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareAdam Droppe (Handledare) & Peter Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • samhällskunskapslärare
 • reflexivitet
 • roller
 • kontroversiella frågor
 • fostransuppdraget

Citera det här

'