Samhörighet mellan distansstudenter på lärplattformar
: en studie kring hur lärplattformar kan berikas av sociala affordanser

 • Alice Johnsson
 • Felicia Wallin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I och med att undervisningen på distans ökar i popularitet så läggs det större vikt på distansstudenternas välmående. Distansundervisning bedrivs dock i nuläget på ett sätt som motsätter sig studerandes efterfrågan om social gemenskap vilket skapar en känsla av isolering. Att berika lärplattformar med sociala affordanser och element från sociala nätverkssajter är ett försök att öka social närvaro på lärplattformar. I denna uppsats utforskas hur samhörigheten mellan distansstudenter kan förbättras på lärplattformar och vilka affordanser som kan berika lärplattformar utöver de som redan har beforskats. Studien resulterar i 2 element (Integritet och Samarbete), 3 sociala affordanser (Social anslutning, Social interaktion och Profilbyggnad) och 1 innehållsaffordans (Innehållsdelning) som har identifierats utifrån respondenternas preferenser i förhållande till sociala nätverkssajter. Funktionaliteterna som kopplas samman med dessa identifierade element och affordanser gestaltas genom en skiss i resultatet. Detta för att förtydliga hur en möjlig applicering på lärplattformar kan förbättra kommunikationen och den sociala närvaron mellan de studerande.

Tilldelningsdatum2020-sep.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Människa-datorinteraktion (10204)
 • Design (60406)

Nyckelord

 • social närvaro
 • distansundervisning
 • lärplattformar
 • social affordans
 • distansstuderande
 • högre utbildning
 • samhörighet

Citera det här

'