Samlingar i förskola och förskoleklass - en undersökning av hur nio lärare talar om samlingar

 • Krister Bengtsson
 • Marie Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete fokuserar på lärarnas uppfattningar och intentioner kring samlingar i förskola och förskoleklasser. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och har intervjuat nio lärare på nio olika förskolor och förskoleklasser. Vårt syfte har varit att studera lärarnas sätt att tala om samlingar i förskola och förskoleklass. Vår problemprecisering belyser vad samlingen har för funktion i den pedagogiska verksamheten samt vad lärarna vill att barnen ska lära sig under samlingen. I litteraturgenomgången belyses förutom det sociokulturella perspektivet, samlingens roll i förskolan och förskoleklassen samt olika sätt att se på barns lärande. Efter sammanställning och analys framkom att alla lärare som vi intervjuat håller i mellan tre och femton samlingar per vecka och att samlingarna har tydliga kopplingar till styrdokumenten. Vi har det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. I diskussionen har vi framförallt lyft olika beskrivningar av begreppet samling, redskap som konkret material i samlingen och barnens lärande i samlingen.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '