Samordning av monteringssystem och materialförsörjningssystem på Scanias växellådsfabrik i Sibbhult

 • Yvonne Malm-Blom
 • Linda Pehrson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden till vårt examensarbete på Scania i Sibbhult är att personer i ledande ställning inte är tillfredsställda med hur materialförsörjningen av hemmatillverkade artiklar till monteringslinjen fungerar idag.

  Syftet med examensarbetet är att ta fram underlag över hur materialförsörjningen och monteringssättet fungerar idag och utifrån detta underlag bedöma om materialförsörjningen till monteringslinjen fungerar optimalt. Om inte, ta fram förslag på förbättringsverktyg för att effektivisera samordningen av materialförsörjningen och monteringssättet.

  Med hjälp av intervjuer och observationer har vi samlat in information över hur monteringssätt och materialflödessystem fungerar idag. Efter sammanställning och analys av informationen bedömde vi att det nuvarande materialförsörjningssystemet inte fungerar optimalt och att det kan förbättras. Genom brainstorming kom vi fram till ett flertal olika förslag till förbättring, två förslag redovisas i arbetet.

  Det första förslaget innebär att de hemmatillverkade artiklarna och truckförarna ska utrustas med Radio Frequency Identification (RFID). Detta för att på ett bättre sätt kunna förutse när behov av artiklar uppstår och vart utmed linjen de behövs. Tekniken skulle göra det möjligt för truckförarna att i realtid veta vilka artiklar som behövs och även när de behövs.

  Det andra förslaget är baserat på tanken att genom att förse truckförarna med ett verktyg, ett Excel - blad över den prognostiserade dagliga monteringssekvensen som ger dem visuell information över dagens materialåtgång, skulle de på ett effektivare sätt kunna läsa av behovet hos monteringslinjen vid en viss tidpunkt. Excel - bladet ska visa vad, när och i vilka mängder de hemmatillverkade artiklarna behövs under dagen och kommer uppdateras dagligen.

  Tilldelningsdatum2006-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '