Samspel och kommunikation i skolan

  • Omar Holm
  • Marcus Olsson

    Examensarbete: Kandidatexamen

    Abstract

    Syftet med denna undersökning är samspelet och kommunikationen mellan elever och personal i skolans tidiga årskurser. Vi har använt oss av litteraturstudier och intervjuer i den här undersökningen. Det har visat sig att det finns brister i samspelet och kommunikationen på de skolor vi undersökt. Den största bristen visade sig vara kommunikationen mellan rektorer och lärare. Den litteratur som vi har läst i ämnet har belyst hur viktigt det är med samspelet och kommunikationen för en väl fungerande relation människor emellan. Vi har försökt hitta de ”osynliga eleverna” utan att ha lyckats med det. Samtlig personal vi intervjuade påstod att det inte fanns några ”osynliga elever” på deras skolor.

    Tilldelningsdatum2004-dec.-01
    OriginalspråkSvenska

    Nationell ämneskategori

    • Samhällsvetenskap (5)

    Citera det här

    '