Samspelet mellan finansiella rådgivare och kunder

 • Sofia Hansson
 • Joanna Lövquist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:  Tidigare studier fokuserar på kundnöjdhet och kundlojalitet. Däremot saknas studier kring samspelet mellan finansiell rådgivare och kund. Därför har vi valt att fokusera på denna kunskapslucka

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa hur samspelet mellan finansiella rådgivare och kunder påverkar den finansiella rådgivningen vid ett investeringsbeslut.

  Metod: Uppsatsen har positivistisk undersökningsfilosofi då mönster hittades med hjälp av en undersökning. Vidare är uppsatsen kvantitativ eftersom den är mätbar och att den har undersökt om det finns några samband mellan den finansiella rådgivarens och kundens demografiska egenskaper samt om dessa påverkar rådgivningen.

  Slutsats: Teorierna thin-slicing och similarity attraction paradigm kan inte tillämpas i samspelet mellan finansiella rådgivare och kunder.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Olsson (Handledare), Timurs Umans (Handledare) & Bengt Igelström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Citera det här

  '