Samtalande rum - ett socialpsykologiskt perspektiv på individens erfarenheter av onlinerollspelet Word of Warcraft

 • David Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här uppsatsen är en teoretisk och empirisk studie över unga vuxnas erfarenheter av onlinedatorspelet World of Warcraft.

  Perspektivet som anläggs på spelet och dess användare är ett socialpsykologiskt perspektiv. Det socialpsykologiska perspektivet utgörs av den symboliska interaktionismen, sociala roller och rum samt Johan Asplunds teori om social responsivitet. I uppsatsen relateras även teorier om det medialiserade samhällets inverkan på individ och sociala rum.

  Kunskap om fältet har genererats främst genom ostrukturerade intervjuer med användare, samt genom en kulturanalys av verket. Analyskapitlet bedriver ett resonemang som belyser de olika former av socialitet som World of Warcraft ger upphov till. Socialpsykologi och medialiseringsteorier relateras till varandra och visar hur användandet av World of Warcraft i en mängd aspekter är en ytterst social aktivitet.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '