Samtidskonstens möjligheter
: Att arbeta med samtidskonst i bildundervisning

 • Ylva Sanner

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstrakt

  Uppsatsen belyser samtidskonstens förekommande i bildundervisningen. Syftet är att

  undersöka på vilket sätt och i vilken omfattning bildlärare använder sig av samtidskonst i

  undervisningen samt hur eleverna uppfattar samtidskonsten och vad den kan bidra med för

  deras förståelse för omvärlden och för sig egen identitet. Litteraturstudier samt kvalitativa

  djupintervjuer av har genomförts. Undersökningsgruppen består av bildlärare, undervisande

  på högstadie- och gymnasienivå i Stockholmsområdet. Resultatet visar att samtidskonsten

  presenteras i undervisningen i varierande grad och att idébaserade uppgifter inspirerade av

  samtidskonsten förekommer. Samtidskonstens reflexiva arbetssätt och till viss del

  provokativa inslag kan stimulera eleverna till ökad reflektion över sin samtid och sin egen

  person enligt undersökningen. Vidare framkommer i undersökningen att digitala tekniker kan

  uppmuntra till eget skapande.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-26
  OriginalspråkSvenska
  Handledareelisabet malmström (Handledare) & Ingrid lindahl (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • samtidskonst
  • bildundervisning

  Citera det här

  '