Samverkan för barnets bästa
: Yrkesverksammas erfarenheter kring samverkan i mottagandet av ensamkommande barn

 • Malin Ohlsson
 • Shkurta Avdyli

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2010-sep.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Margreth Olsson (Handledare) & Ulla Zetterlind (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • samverkan
  • socialt arbete
  • ensamkommande barn

  Citera det här

  '