Samverkan mellan hem och skola på gymnasiet - Hur ser pedagoger samt elever på den?

 • Jacob Björk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  SAMVERKAN MELLAN HEM OCH SKOLA PÅ GYMNASIET

  – HUR SER PEDAGOGER SAMT ELEVER PÅ DEN?

  ABSTRAKT

  Uppsatsens syfte är att ta del av vad pedagoger och elever anser om samverkan mellan hem och gymnasieskola. Uppsatsen innefattar en litteraturdel som behandlar forskning kring ämnesområdet samt att skolans läroplaner behandlar samverkan mellan hem och skola. Som metod har såväl kvalitativa som kvantitativa utnyttjats för att belysa pedagogernas och elevernas uppfattning. Resultatet påvisar att samverkan avtar under gymnasiet samtidigt som pedagogerna uttrycker en önskan om att föräldrar engagerar sig mer. Men över 70 procent av de 35 tillfrågade eleverna känner samtidigt att föräldrarna är engagerade i deras skolgång, men att det egna ansvaret ska ligga hos dem själva.

  Tilldelningsdatum2008-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '