Samverkan mellan skola och hem – vilken uppfattning har skola och hem om samverkan?

 • Sven-Erik Jensen
 • Andreas Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Samverkan innebär att föräldrarna, läraren och eleven utför målinriktade samverkansformer för att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vi undrar därför hur föräldrarnas och skolans uppfattningar är kring samverkan. För att få fram dessa uppfattningar har vi gjort intervjuer med två föräldrar, två lärare, en kurator och en rektor. Slutsatserna från intervjuerna diskuteras och analyseras med hjälp av läroplanen samt relevant litteratur.

  Vi har kommit fram till att samverkan fungerar mellan skola och hem. Men lärarna har inte den kunskap som krävs för att utveckla samverkan. Föräldrarna förstår att samverkan är viktigt men de vet inte vad de kan kräva för att samverkan ska fungera bra.

  Tilldelningsdatum2004-dec-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '