Samverkan vid övergång från förskola till skola
: en studie om samverkan mellan olika aktörer i övergången med fokus på barn i behov av särskilt stöd

 • Stina Halstead
 • Nina Zandi

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna studie kommer vi undersöka hur övergången från förskola till skola ser ut med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Vi kommer fokusera på samverkan mellan olika aktörer som har en påverkan på övergången. Denna studie är en kvalitativ studie där vi har intervjuat specialpedagoger från både förskolan och skolan samt förskollärare i förskolan. Vi anser att intervjuer ger oss möjligheten till att vidareutveckla frågor beroende på deras svar. Syftet med studien är att ta reda på hur samverkan mellan förskola och skola sker för barn i behov av särskilt stöd. Vi intresserar oss för detta då vi enligt våra erfarenheter sett att samverkan mellan de båda verksamheterna inte nått sin fulla potential. Studiens resultat har visat att det finns någon form av samverkan mellan pedagoger från både förskola och skola. Denna samverkan sker i form av minst ett övergångsmöte där pedagoger från båda verksamheter är samlade. Samtliga deltagare beskriver att övergången har förändrats från år till år.

Tilldelningsdatum2020-feb.-21
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnika Bondesson (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskollärare
 • specialpedagog
 • förskoleklass
 • förskola
 • övergång
 • samverkan
 • barn i behov av särskilt stöd

Citera det här

'