Sarbanes-Oxley Act of 2002 - Hur förändras den svenska revisionen och den svenska revisorns arbete?

 • Per Johansson
 • Mattias Lönnquist

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002 instiftades efter flera redovisningsskandaler i olika företag i USA. Lagen syftar bland annat till att förstärka revisionsprocessen bl a genom förbud mot olika typer av konsultation. Sarbanes-Oxley Act är till skillnad från den svenska koden för bolagsstyrning lag och gäller direkt för 12 svenska företag, men även för uppskattningsvis 1000 svenska dotterbolag till utländska företag som blir tvungna att tillämpa lagen från och med den 15 juli 2006. Så hur har den svenska revisionen och de svenska revisorernas arbete förändrats och hur kommer den att förändras med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act of 2002?

  För att svara på ovanstående fråga har denna studie utförts ur en deduktiv ansats, med induktiva inslag, där åtta propositioner utvecklats från redan existerande teorier såsom agentteorin samt organisatorisk inlärningsteori. Dessa har sedan prövats empiriskt genom webbenkäter och intervjuer med revisorer, revisorsassistenter, partners på revisionsbyråerna, klienter samt ägare till klientföretagen. Då resultatet analyserats påvisades att fyra av undersökningens åtta hypoteser fick falsifieras.

  Slutsatsen av undersökningen blir att den svenska revisionen samt de svenska revisorernas arbete kommer att bli noggrannare, dyrare och mer specialiserat. Dock så kommer inte oberoendet att förändras, men klienternas förtroende för revisorerna kommer att öka och därmed kommer revisorerna troligtvis att få lättare tillgång till information och material. Detta gör att den sammanlagda kvaliteten på den svenska revisionen kommer att höjas till en högre kostnad i framtiden tack vare implementeringen av Sarbanes-Oxley Act.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '