Satisfaction of the full time employed Latvian adult population with general practitioners

  • Lāsma Wisper

Examensarbete: Masterexamen

Tilldelningsdatum2019-dec.-19
OriginalspråkEngelska
HandledareMartin Jens Persson (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

Högskolepoäng

  • 30 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Citera det här

'