Schizofreni och livskvalitet
: en litteraturstudie

 • Negar Chavoshi
 • Ann-Sofie Svensson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Bakgrund: Idag finns det cirka 40 000 individer som har diagnosen schizofreni i Sverige. Schizofreni innebär psykisk ohälsa i form av bland annat hallucinationer, vanföreställningar samt apati och passivitet, vilket leder till en försämrad livskvalitet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos patienter med diagnosen schizofreni. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie där sju vetenskapliga artiklar, som var relevanta till syftet, valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Resultatet delades in i fem olika rubriker. Det visade sig att svåra symtom, civilstatus, socialt nätverk, otillfredsställda behov och ekonomi alla vara direkt relaterade till livskvaliteten hos patienter med schizofreni. Slutsats: Förbättrade levnadsförhållanden betyder inte nödvändigtvis förbättrad livskvalitet. Många faktorer bland annat trygg och lugn omgivning, bra ekonomi och ett bra socialt nätverk påverkar livskvaliteten. Därför bör sjukvårdspersonal tillgodose patienternas behov på ett adekvat sätt och därmed bidra till en förbättrad livskvalitet.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJane Björkman (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • livskvalitet
  • schizofreni
  • symtom
  • socialt nätverk
  • otillfredsställda behov
  • ekonomi

  Citera det här

  '