Se det osynliga barnet - vad kan göras för de tysta och blyga barnen i skolan?

 • Evelina Håkansson
 • Martina Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att uppmärksamma de tysta och blyga barnens svåra situation. I detta arbete belyses bland annat barnens skolmiljö, hemmiljö samt föräldrarnas och lärarnas roll. Två andra viktiga delar som också tas upp är gruppens betydelse och vikten av att känna sig trygg och att ha ett bra självförtroende. Vad kan orsakerna vara till ett sådant tyst och blygt beteende men framförallt vilka hjälpmedel och tips finns det? Informationen som vi använt oss av kommer främst från litteratur men även från intervjuer av fyra pedagoger i Skåne och Blekinge län. Resultatet byggs på följande fyra frågor: Vad kan ligga bakom barns tysta och blyga beteende? Vad kan ett sådant beteende ge för följder? Vad kan pedagogen göra för att lyfta fram dessa barn? Vad har skolmiljön samt hemmiljön för betydelse för dessa tysta och blyga barn?

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '