Se mig för den jag är
: en litteraturstudie om hur människor som lever HIV upplever möten med vårdpersonal

 • Linn Lundberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Över hela världen lever människor med HIV, en kronisk infektion som påverkar individens immunförsvar. Dessa människor har varit en utsatt grupp för diskriminering av samhället under flera år. Det vilar ett etiskt ansvar hos sjuksköterskan att bemöta och vårda människor på lika villkor samt med respekt för den personliga integriteten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur människor som lever med HIV upplever möten med vårdpersonal. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Att bli dömd och diskriminerad, Känslan av att vara smittsam, Känna tillit eller misstro samt Att bli respekterad. Slutsats: Sjuksköterskan har möjligheter i mötet med människor som lever med HIV, att verka för att individens känslor av utanförskap samt inskränkande av den personliga integriteten reduceras. Då patientens unika erfarenheter och behov tas tillvara i mötet beskriver människor med HIV upplevelser av att bli sedd för den person de är. Vilket är av värde i omvårdnaden, då målet för sjuksköterskan är att stärka patientens hälsoprocesser och verka för en individanpassad vård.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • hiv
  • möte
  • upplevelser
  • stigmatisering
  • integritet
  • vårdpersonal
  • bemötande

  Citera det här

  '