Security Theater i digitala applikationer
: En illusion för att förstärka känslan av säkerhet

  • Jesper Boström Andersson
  • Jonas Nygren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Datorkraft och hastighet har på senare år ökat exponentiellt, men våra förväntningar och mentala modeller om vad datorsystem är kapabla till har inte följt med. I fall där människor inte tror på att systemet kan utföra de uppgifter som begärs så snabbt som de gör kan artificiell väntan appliceras för att förväntningarna ska komma närmare verkligheten. Syftet med denna studie är att undersöka ifall security theater fungerar i kontexten av bankapplikationer och vad som händer med användarens förtroende ifall illusionen av säkerhet brister. Genom denna undersökning har vi fått fram att security theater är ett fenomen som fungerar och tillför ett värde för användaren. Dock ska kontexten ifråga utvärderas noggrant, då security theater i fel kontext kan ses som ett störande moment. Vi kom fram till att majoriteten av testpersoner inte påverkas negativt, och istället ser security theater som ett värde även efter illusionen genomskådats.

Tilldelningsdatum2018-okt.-17
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Kurser och ämnen

  • Informatik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Etik (60302)
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)
  • Kommunikationsvetenskap (50802)
  • Design (60406)

Citera det här

'