Sekretess - pedagogens yrkesetiska ansvar

 • Linda Berg
 • Susanne Ekdahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna skrift är en deskriptiv studie av studenters kunskap om grundskolans sekretesslag. Belysningspunkterna är grundskolans sekretesslag utifrån pedagogens yrkesetiska ansvar. Den metod som används i undersökningen är frågeformulär som skickats ut till 255 lärarstuderande. 77 av de tillfrågade deltog i undersökningen. Undersökningen gav resultatet att det finns en övervägande brist i lärarstudenters kunskaper. Detta kan bli ett hinder för att kunna göra ett tillfredsställande arbete. Då sekretesslagen är en lag som är till för att skydda barnets och barnets närstående är det pedagogens uppgift att vara förtrogen med sekretesslagen, då det i de yrkesetiska reglerna står beskrivet att integriteten ska tas i största beaktning. Uppsatsen riktar sig främst till lärarstuderande, verksamma pedagoger samt ansvariga för pedagogers högskoleutbildningar.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '