"Sen är det roligt att läsa böcker på olika sätt"
: En studie om högläsning för förskolans yngre barn

 • Frida Nilsson
 • Hanna Nyström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Detta examensarbete inriktar sig mot de yngre barnen i förskolan. Studien belyser hur förskollärare tänker när de väljer böcker, hur de använder böcker som pedagogiskt verktyg samt hur lästillfällen kan se ut i förskolan. En kvalitativ studie har utförts där semistrukturerade intervjuer av fyra förskollärare tillämpats. Därigenom har förskollärarnas syn på högläsning i förskolan lyfts fram. Resultatet visar bland annat att alla förskollärarna väljer böcker utifrån vilka budskap de vill förmedla. Däremot visas ett motsägelsefullt resultat angående boksamtalets befintlighet i den pedagogiska verksamheten.

  Tilldelningsdatum2017-feb.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Radeklev (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • högläsning
  • boksamtal
  • små barns språkutveckling
  • förskollärare
  • pedagogiskt verktyg

  Citera det här

  '