Sepsis - en vanlig och allvarlig sjukdom
: Sjuksköterskans specifika omvårdnad av patienter med sepsis

 • Lisbeth Eklund
 • Maud Feldt
 • Ann-Margret Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sepsis är vanligt förekommande inom sjukvården och många patienter blir svårt sjuka och dör i svår sepsis eller septisk chock. Det är ett tillstånd som anses föreligga vid infektion och minst två SIRS-kriterier. Symtomen kan vara diffusa och svåra att identifiera. Sjuksköterskan har en viktig roll att observera försämring för att så snabbt som möjligt identifiera en sannolik sepsis. Vid tidig diagnos och behandling minskar sjuklighet och dödlighet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans specifika omvårdnad av patienter med sepsis. Metod: En litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 1998-2008. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; bedömning, specifik omvårdnad, specifik omvårdnad genom akutteam och kunskap som redskap i omvårdnaden. Specifik omvårdnad kan leda till ett gynnsamt och snabbare omhändertagande av patienter med sepsis. Diskussion och slutsats: Det krävs ökad kunskap om omvårdnad vid sepsis. Med en bred kunskap om sepsis kan sjuksköterskan ge en säkrare och tryggare omvårdnad och minska lidandet för patienten och kostader för samhället.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSuzanna Hägglöv (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • omvårdnad
  • sjuksköterska
  • sepsis

  Citera det här

  '