Serverklustring

 • Robert Fendell
 • Philemond Nordström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Klustring innebär att flera servrar arbetar tillsammans och på så sätt klarar av en uppgift som en ensam server inte skulle klara. Klustring kan också användas för att säkra drift med hjälp av en eller ett flertal servrar som väntar i startgropen om den aktiva servern som tillhandahåller tjänsten går ner.

   

  Detta examensarbete utfördes genom att först undersöka vilka kluster­lösningar som fanns tillgängliga. Därefter utfördes intervjuer med företag som använde sig av olika typer av klustring. Laborationer gjordes för vidare undersökning av några av de mjukvaror som de intervjuade företagen använde.

   

  Det upptäcktes att variationen av lösningar hos de intervjuade företagen inte var så stor som förväntat innan arbetet påbörjades.

   

  Efter genomförd litteraturstudien och intervjumaterialet, för att sedan ge rekommendationer på vilka lösningar som bör väljas av exempelföretag utifrån vilka krav och kriterier som finns hos dessa.

  Tilldelningsdatum2015-maj-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Nilsson (Handledare) & Fredrik Jönsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • IT-driftteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Datorteknik (10206)

  Nyckelord

  • serverklustring
  • klustring
  • lbc
  • hac
  • hpc
  • htc
  • nlb
  • failover
  • htcondor
  • pbs
  • op5

  Citera det här

  '