Sex förskollärares uppfattningar om genus och arbetet med det
: genomförd på förskolors olika åldersavdelningar

 • Anna Harrysson
 • Josefin Bengtsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med denna undersökning var at ta reda på hur sex verksamma förskollärares uppfattar och tolkar genus, samt hur de arbetar med genus i förskolans olika åldersavdelningar. I uppsatsen finns en teoretisk bakgrund som påvisar forskningsresultat gällande undersökningens ämne, genus i förskolan. Undersökningen som gjort är kvalitativ och vi har intervjuat sex verksamma förskollärare. Det som framkom i undersökningen var att förskollärares syn på genus var att ämnet är viktigt med att man hellre vill se till barn som individer och inte arbeta eller behandla dem utifrån pojkar och flickor.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • genus
  • kön
  • småbarnsavdelning
  • syskonavdelning
  • förskollärare

  Citera det här

  '