Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare del

 • Susanna Lustig
 • Susann Medina

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Intentionen med denna studie är att ta reda på sex- och samlevnadsundervisningens utformning på grundskolans senare del samt hur rektorn och läraren förhåller sig till ämnet. Studien visar att de flesta lärare från samtliga ämneskategorier är positivt inställda till ämnet sex och samlevnad. Detta oavsett om man undervisar i ämnet eller inte. Många lärare i undersökningen som inte bedriver någon form av sex- och samlevnadsundervisning kan även tänka sig att samarbeta med lärare som undervisar detta ämne. Det är rektorns ansvar att se till att man arbetar ämnesövergripande. Rektorerna i undersökningen har gett förtroendet till främst NO-lärarna att se till att styrdokumentens mål uppfylls. Oftast förläggs sex- och samlevnadsundervisningen till år 8 enligt denna studie och man lägger tyngdpunkt på fakta som bl.a. behandlar kroppens fysiologiska förändringar. Vår undersökning visar också att de medverkande lärarna inte är på det klara med om det finns någon handlingsplan eller arbetsgrupp som inriktar sig på ämnet sex och samlevnad. För att hålla sig uppdaterade vänder sig lärarna i studien sig till medier, skönlitteratur och RFSU:s hemsida. Någon fortbildning kring ämnet sex och samlevnad har dock inte lärarna medverkat i. Däremot sker det en kontinuerlig utbildning på skolan gällande värdegrunden för att få ett verktyg till att eleverna bl.a. ska utveckla hänsyn och respekt. Rektorerna är förövrigt positivt inställda till fortbildning då de anser att det gäller att följa med i utvecklingen. Ibland används externa organisationer till hjälp i undervisningen. Vår undersökning visar att det oftast är ungdomsmottagningen som ställer upp med den hjälpen. Rektorerna och lärarna tycker att det ibland är bra att någon utomstående informerar om ett delområde, dels för att lärarna kanske inte är så insatt inom ett visst område och dels kan en utomstående ge inspiration.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '