Shattered Dreams
: An essay analyzing Chanu's assimilation process in Brick Lane

 • Caroline Harmon

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Tilldelningsdatum2014-feb.-04
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattison (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '