Shedding light on the controller profession
: controllers’ value-creation in Swedish organizations

  • Josefine Färm
  • Caroline Jönsson

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2018-aug.-27
OriginalspråkEngelska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Timurs Umans (Handledare) & Andreas Jansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Revision och styrning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'