Sitt rak i ryggen!

 • Erik Forsberg
 • Johan Gustafsson Bysell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskningen har visat att meditation för med sig stora fördelar för utövaren men det saknas heltäckande kunskap om vad det är i meditationen som är så gynnsam. Vi testade därför zen- buddhismens påstående om att ryggens position gynnar vår koncentrationsförmåga. Detta skedde genom att undersöka sambandet mellan kroppsposition, koncentrationsförmåga och minne. Försöket bestod i en inomgruppsdesign där deltagarna fick genomföra minnestestet fri återgivning sittandes dels med rak rygg och dels med slokad rygg och därtill svara på självskattningfrågor gällande deras upplevda koncentrationsförmåga, generella minne och detaljminne. Hypotes 1 var att deltagarna skulle prestera bättre vid fri återgivning när de satt med rak rygg. Hypotes 2 var att deltagare som skattade sin koncentrationsförmåga, sitt generella minne och sitt detaljminne som lågt skulle tjäna mer än övriga på att sitta med rak rygg medan de utförde minnestestet.

  Resultatet visade att deltagarna generellt sett presterade signifikant bättre när de rätade på sig och att de som uppgav att de hade en låg koncentrationsförmåga och dåligt minne tjänade minst på förändringen i kroppsposition. Vår slutsats blev därför att zen-buddhismens påstående om att ryggens position gynnar koncentrationsförmågan fick stöd. Men tillskillnad från vad vi antog i hypotes 2 så visade det sig att det var de som redan upplever att de har en god koncentrationsförmåga och ett gott generellt minne som framför allt tjänar på att räta på sig. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLilly Augustine (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • meditation
  • kroppsposition
  • koncentrationsförmåga
  • minne

  Citera det här

  '