Självbedrägeri på sociala medier
: narcissistiska personlighetsdrag, uppmärksamhetssökande, generell självkänsla och socialt självbedrägeri på Facebook

 • Jeanette Fredriksson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

I denna undersökning med (N=255) deltagare undersöktes sambanden mellan strategier för socialt självbedrägeri, narcissistiska personlighetsdrag, uppmärksamhetssökande samt personers subjektiva uppfattning av generell självkänsla på plattformen Facebook. Vidare undersöktes dessa aspekters samband med mängd tid spenderad på Facebook samt antal vänner på Facebook. Ett mätinstrument konstruerades för att fånga två huvuddimensioner för socialt självbedrägeri, situating och persuasive enligt Roy Dings (2017) teori. En exploratorisk faktoranalys resulterade i endast en dimension och tre multipla regressionsanalyser visade att de tre aspekterna predicerade användandet av strategier för socialt självbedrägeri där narcissistiska personlighetsdrag var starkast kopplat. Låg självkänsla var kopplat till att personer spenderade mer tid på Facebook och narcissism till att ha ett större antal vänner på Facebook. Det visade sig även att personer oavsett ålder använde sig av strategier för socialt självbedrägeri på Facebook i ungefär samma utsträckning. Avslutningsvis diskuteras begränsningar och uppslag för framtida forskning.

Tilldelningsdatum2018-aug.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (501)

Nyckelord

 • självbedrägeri
 • socialt självbedrägeri
 • narcissism
 • självkänsla
 • uppmärksamhetssökande
 • sociala medier
 • facebook

Citera det här

'