Självbildens nivå och utveckling i skolan Specialpedagogiskt stöd ur elevperspektiv

 • Gunilla Karlsson
 • Gun Westerlind

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det talas idag mycket om Sveriges satsningar på en skola för alla. Samtidigt mår många elever dåligt. Det är något som inte stämmer. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas självbild påverkas av specialpedagogiskt stöd. Avsikten är att beskriva självbild, självkänsla och självförtroende, ur den enskilde elevens synvinkel. Studien bygger på öppna intervjuer med elever, i år 7-9, med respektive utan specialpedagogiskt stöd. Utvärderingen noterar att man bör skilja på självbildens nivå och dess utveckling. Litteraturen tar upp systemtänkande om lärande organisationer och begreppen flow och KASAM. Resultatet visar att eleverna som får specialpedagogiskt stöd ofta gav tydliga svar om sin självbild. Slutsatsen tar upp en diskrepans mellan styrdokumentens retorik om inkludering och den i praktiken allt mer segregerade svenska skolan. Vi borde satsa på ”rättsökning” med avsikt att förbättra utbildningssituationen som helhet och inte fastna i felsökning kring den existerande specialpedagogiken.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '