Självförtroende, koncentration och glädje! Om musicerande och ungdomars skolprestationer

 • Maria Eriksson
 • Stina Stiberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om ungdomars musicerande. Undersökningen utgick från sex klasser på högstadiet. Syftet var att undersöka om det finns något som indikerar på samband mellan aktivt musicerande och högstadieungdomars skolprestationer. Valet av metod var enkätundersökning samt intervjuer. Enkäten gav oss en överblick över ungdomars musicerande medan intervjuerna mer gick på djupet och belyste vilken betydelse musicerande kan ha för ungdomars skolprestationer. Resultatet visar att ett aktivt musicerande stärker ungdomarnas förmåga att hantera stress, planera sin tid och att koncentrera sig. Aktivt musicerande kan även ge ett ökat välmående samt ett stärkt självförtroende. Tidigare forskning visar att flera av dessa faktorer har betydelse vid inlärning.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '